Copyright © : 2017-2018

by: 303 Jag Squad

Engine Merlin - Howker Hurricane
00:0000:00

"

Never was so much owed by so many to so few"

Winston Churchill, 1940

in these words, Winston Churchill - a man by nature cold, cynical and calculating - he thanked a small group of airmen for the heroic defense of the British Islands against the Hitler’s invasion. This speech is considered to be the most emotional and poignant he gave in his long political career.

PAF POLISH AIR FORCE:

In the group of less than three thousand brave people who fought for four months - unequal battle in the air - there were 144 airmen, including 81 squadrons of RAF and 4 Polish squadrons (2 fighter No.303 ,No. 302 and 2 bomber No.301,No. 300).

Among them, the legendary No. 303 Squadron – “Kosciuszko”- its name taken form a hero Tadeusz Kościuszko.

The 303 Squadron’s legend was born out of the remarkable effectiveness of its pilots, who were experienced pilots and had many more confirmed casualties than their British colleagues.

This part testifies that history brings nations together and makes them close to each other in the fight against a common enemy and the memory of all who flew, fought and took part is so important and they shall never been forgotten by next generations.

We shall remember those people were ready for the greatest sacrifice in the name of our freedom and yours.

Let it be a humble reminder for all British and Polish people that in the hundred-years of the RAF history, there is also a significant contribution of Polish nation.

The project commemorates the wartime warriors and encourages new generations:

“To Remember the Heroes”

“To Acquaint with History”

“To Follow the Spirit“

„Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”

tymi słowami Winston Churchill – człowiek z natury zimny, cyniczny i wyrachowany – dziękował polskim lotnikom-uczestnikom Bitwy o Anglię za udział w powstrzymaniu inwazji Hitlera na Wyspy Brytyjskie. Przemówienie to uznawane jest za najbardziej emocjonalne

i przejmujące jakie wygłosił on w swojej długiej karierze politycznej.

            W grupie niespełna trzech tysięcy dzielnych ludzi toczących przez cztery miesiące nierówną walkę w powietrzu było 144 lotników, w tym 81 w dywizjonach raf i 4 dywizjonach specjalnych (2 myśliwskie i 2 bombowe). Wśród nich legendarnym już Dywizjonie 303

im. Tadeusza Kościuszki, od tego bohatera zwanym także „Kościuszkowskim”.

Legenda Dywizjonu 303 zrodziła się z niezwykłej skuteczności jego pilotów,

którzy w walkach powietrznych na niebie Londynu legitymowali się wielokrotnie większą ilością potwierdzonych straceń niż ich brytyjscy koledzy.

            Strona ta zaświadczać ma, że historia zbliża narody i czyni je bliskimi sobie w walce

ze złem niesionym przez wspólnego wroga. Ma stanowić „wyrzut sumienia” dla wszystkich, którzy znając ją milczą lub o niej zapomnieli. Ma zaświadczać, że nasz wspólny dzień dzisiejszy wywalczony został przez ludzi dzielnych i gotowych do największych poświęceń w imię wolności i równości. Niech będzie także skromnym przypomnieniem dla wszystkich zarówno Brytyjczyków jak i Polaków, że w stuletniej historii RAF, jaka przypada w tym roku, jest także skromna, choć znacząca, cegiełka dumnego narodu polskiego.

303 Jag SQUad

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - Biały Krąg
  • Pinterest - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Flickr - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg